Universitets- och högskolerådet

Tillgänglighetsredogörelse för anslutnaskolor.uhr.se

Universitets- och högskolerådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Följande text beskriver hur anslutnaskolor.uhr.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från anslutnaskolor.uhr.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

UHR har gjort en självskattning (intern testning) av anslutnaskolor.uhr.se.

Senaste bedömningen av tillgänglighet genomfördes och websidan godkändes den 2020-09-15.

Webbplatsen publicerades i mars 2013.

Redogörelsen uppdateras senast den 2021-09-15.